Tarnime raskesti leitavaid, pika tarneajaga, kasutuselt kõrvaldatud (EOL) ja vananenud elektroonilis